امیر جونم

اندازه همه ستاره های تو آسمون

دوست دارم